So­ci­al en vi­deo op mo­bi­le stu­wen ad­ver­ten­tie­markt

Web Designer Magazine - - Header Nieuws -

De on­li­ne ad­ver­ten­tie­markt groeit nog steeds flink. In het eer­ste half­jaar van 2017 werd er on­li­ne 13 pro­cent meer be­steed dan in de­zelf­de pe­ri­o­de van 2016 (waar­in de groei ook al +13% was). De om­zet steeg naar 954 mil­joen eu­ro. Het groot­ste deel daar­van is af­kom­stig van vi­deo en so­ci­a­le me­dia op mo­bie­le ap­pa­ra­ten zo­als smartpho­nes en ta­blets. Dat en meer blijkt uit de On­li­ne Ad Spend Stu­dy H1 2017 die De­loit­te uit­voer­de in op­dracht van IAB Ne­der­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.