Mo­men­tum In-ear Wi­re­less Black

GE­NIE­TEN VAN HET MO­MEN­TUM

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

senn­hei­ser.com

€ 199

De één werkt, stu­deert of sport het liefst in een stil­le om­ge­ving, ter­wijl een an­der dan juist een mu­ziek­je wil ho­ren. Voor mu­ziek­lie heb­bers uit die laat­ste ca­te­go­rie is er de Mo­men­tum In-ear Wi­re­less nek­band­hoofd­te­le­foon van Senn­hei­ser. Via blue­tooth stream je mu­ziek van­af je mo­bie­le ap­pa­raat of com­pu­ter draad­loos naar de oor­dop­jes, waar­bij de ge­luids­kwa­li­teit su­pe­ri­eur blijft. De oor­tjes zit­ten door de nek­band ste­vig op hun plaats. Als de band be­gint te tril­len, is dat niet be­doeld als ont­span­nen nek­mas­sa­ge, maar be­te­kent het een in­ko­mend ge­sprek. Daar­na kun je hands­free bel­len zon­der dat je de smartpho­ne hoeft te pak­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.