Rechts

Web Designer Magazine - - Workshops Verander Het Theme Van Een Site Met Css- -

Als je de key/va­lue-sets ver­wij­dert en de pa­gi­na ver­verst, zou de No­te­app de stan­daard­kleu­ren en het stan­daard aan­tal ko­lom­men moe­ten krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.