Brow­ser­sup­port

Web Designer Magazine - - Workshops Maskeer Een Responsive Video Met Svg -

Mas­kers wor­den (nog) niet even goed door al­le brow­sers on­der­steund. Al­le mo­der­ne brow­sers op Ed­ge na on­der­steu­nen wel SVG. Om­dat er zo­veel vraag naar de­ze fea­tu­re is, ver­wach­ten we dat on­der­steu­ning daar­voor spoe­dig door­ge­voerd zal wor­den (http://srt.lt/ Qp9wq4).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.