Voeg ge­brui­kers­com­men­taar toe

Web Designer Magazine - - Webdeveloper Genereer Een Statische Blog Met Gulp -

Door de ma­nier waar­op sta­ti­sche si­te­ge­ne­ra­tors in el­kaar zit­ten, is het niet echt mo­ge­lijk om com­men­taar­func­ties in te bou­wen. Maar met een ex­ter­ne dienst zo­als Dis­qus kun je dat toch voor el­kaar krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.