Delia Hine­matua Gil­lett

Matamata Chronicle - - News -

Ko Tainui te waka, Ko Waikato te awa Ko Maun­gatau­tari, ko Maun­gakawa nga maunga Ko Nga¯ ti Haua¯ te iwi Ko Nga¯ ti Rangi Te Oro te hapu¯ Ko Raun­gaiti te marae No¯ Mata­mata ahau Te¯ na¯ ra¯ koutou ka­toa

Born, raised and ed­u­cated in Mata­mata, the peo­ple and com­mu­nity of Mata­mata are very im­por­tant to me. As a mother of three and head teacher of Te Wharekura o Te Rau Aroha, I have had the priv­i­lege of work­ing along­side chil­dren, youth and par­ents for many years. I would like to en­sure their col­lec­tive voice and vi­sion for our com­mu­nity of Mata­mata has been shared.

As an ad­vo­cate of ed­u­ca­tion, cul­tural and so­cio- eco­nomic ad­vance­ment, I would love the op­por­tu­nity to help sup­port and con­trib­ute to­wards a pos­i­tive and pros­per­ous com­mu­nity, as a mem­ber of the Mata­mata-Pi­ako Dis­trict Coun­cil.

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand

© PressReader. All rights reserved.