OUR STO­RIES

Selwyn and Ashburton Outlook - - YOUR LOCAL NEWS -

1. KO NGA¯ KAI KEI ORARIKI

Cel­e­brat­ing Nga¯ti Moki Marae in Tau­mutu

❚ P4

2. HEI WHAKAPIKI MAURI

Knowl­edge and net­works em­pow­er­ing dis­abled wha¯nau ❚ P5

3. NGA¯ MAHI TIKA

The ori­gin and use of the hongi ❚ P6

4. HUI A¯ IWI KI TUAHIWI

Nga¯i Tahu set to cel­e­brate the Deed of Set­tle­ment at Tuahiwi Marae

❚ P12

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand

© PressReader. All rights reserved.