AWARD NOM­I­NEES

South Waikato News - - NEWS -

Nom­i­nees for the Raukawa Maori Lan­guage Awards.

Wiki Reo Maori - Maori Lan­guage Week Awards.

Te Ha­pori Whanui - Com­mu­nity: Ngapo Lip­scombe Law, Raukawa Char­i­ta­ble Trust Cor­po­rate Ser­vices.

Nga Ropu Kawanatanga Lo­cal/ Govern­ment: SWDC - Li­braries, Toko­roa, SWDC - Cor­po­rate Com­mu­ni­ca­tion Guide, SWDC - Kia Kaha Ake Newsline.

Te Hunga Whakaako - Ed­u­ca­tion: Te Awhi Mai Ko­hanga Reo, Toko­roa, Toko­roa High School, Strath­more Pri­mary School.

Te Ao Pa­paho - Me­dia: Ra­dio Forest­land.

Te Manawa Whakau - Long Term Awards.

Te Hunga Whakaako Ed­u­ca­tion: Toko­roa North Pri­mary School, Toko­roa High School.

Marae/ Hapu: Man­gakaretu Marae

Te Ha­pori Whanui - Com­mu­nity: Te Wakaiti, Soc­cer 3000, Raukawa FM.

Nga Tohu Mo­tuhake - Spe­cial Awards.

Ran­gatahi Kaihao Youth Award: Ta­mati Pene, Te Aonui McKenzie, Aaron Kopu, Lawrence Hodge, Ngarimu Hapi.

Te Aho­rangi o te Kupu - Te Reo Teacher: Delwyn Ngere, Poi­haere Bar­rett

Wiremu Bea­z­ley, Wiremu Bar­rett.

Te Whakai­huwaka o te Reo - Lan­guage Driver: Malv­ina McKenzie, Ngarimu Hapi, Lawrence Hodge, Aaron Kopu, Ta­mati Pene.

Nga Tohu Ran­gatira Supreme Awards.

Te Whitiki o te ki Life time Com­mit­ment: Bar­ney Maui, Ihapera Roy­croft.

-

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand

© PressReader. All rights reserved.