WIN­NERS

South Waikato News - - NEWS -

The 2011 Raukawa Maori Lan­guage Awards win­ners are: Te Ha­pori Whanui – Com­mu­nity Groups/whanau/sports/ Busi­ness: Ngapo-lip­scombe Law Nga Ropu Kawanatanga – Govern­ment: South Waikato District Li­braries, Toko­roa Te Ao Pa­paho – Me­dia: Te Wananga o Aotearoa He Mat­apihi Reo Maori – Win­dow dis­play: South Waikato District Li­braries, Toko­roa Te Hunga Whakaako – Ed­u­ca­tion Groups: Toko­roa High School – Te Rito. Te Ha­pori Whanui-com­mu­nity Groups/whanau/busi­ness/ Sports: Raukawa FM Te Ran­gatahi Kai­hao – Youth Award: Te Aonui Mcken­zie. Te Aho­rangi o te kupu – Te reo teach­ers award: Mar­ion Tanoa. Te Whakai­huwaka o te Reo – Lan­guage Driver: Takar­ihi Te­marama. Te Wiki Reo Maori – Supreme Maori Lan­guage Award: Toko­roa High School – Te Rito. Te Manawa Whakau - Supreme Long Term Award: Raukawa FM Te Whi­tiki o te Ki – Life­time com­mit­ment: June Maanga Ormsby

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand

© PressReader. All rights reserved.