De­served recog­ni­tion for teacher of te reo

Af­ter 52 years she is off

South Waikato News - - FRONT PAGE -

The an­nual Raukawa Reo Awards held last Fri­day were a great success with Poi­haere Bar­rett hon­oured for her life­time com­mit­ment to te reo.

Mrs Bar­rett has taught gen­er­a­tions of stu­dents te reo Maori and tikanga and sup­ported many Maori ini­tia­tives in the Raukawa rohe. She teaches at Te Wharekura o Te Kaokaoroa o Patetere in Pu­taruru.

The awards were held at the South Waikato Sports and Events Cen­tre.

Raukawa Reo Award’s or­gan­iser Char­lie Tepana de­scribed the past six years as ‘‘fan­tas­tic.

‘‘The awards have gone from strength to strength. Our riv­i­tal­i­sa­tion of the Raukawa reo has been a driv­ing force of the awards and it’s our way of thank­ing those who go above and be­yond in pro­mot­ing te reo,’’ Mr Tepana said. Award win­ners: Te ha­pori whanui – com­mu­nity groups: South Waikato District Li­braries

Te hunga whakaako – Ed­u­ca­tion groups: Toko­roa High School

Te hunga whakaako kau­papa maori – Maori medium ed­u­ca­tion groups: Te Wharekura o Te Kao- kaoroa o Patetere.

Te hunga whakaako kura au­raki – English medium ed­u­ca­tion groups: Te Rau Oriwa Early Lean­ing Cen­tre.

Te ha­pori whanui- com­mu­nity groups: Te Wakaiti.

Te tohu kai­whakaako kau­papa Maori – Maori medium te reo teacher award: Ahi Ka­toa Nair- Te Ko­hanga Reo o Ata­marie.

Te tohu kai­whakaako kura au­raki – English medium te reo teacher: Awhina Ste­wart – Toko­roa In­ter­me­di­ate.

Ran­gatahi kai­hao – youth award: Tai­hakoa Maui.

Te whakai­huwaka o te reo – lan­guage driver: Erina Ward- Te Ko­hanga Reo o Ata­marie

Te tohu ran­gatira mo te wiki reo Maori: South Waikato District Li­brary

Te tohu ran­gatira mo te manawa whakau: Te Wharekura o Te Kaokaoroa o Patetere

Te whitiki o te ki: Life­time com­mit­ment to Te Reo Award: Poi­haere Bar­ret.

LIFE­TIME COM­MIT­MENT: Lo­cal school teacher Poi­haere Bar­rett was recog­nised for her life­time com­mit­ment to te reo Maori. Mrs Bar­rett is pic­tured here with lo­cal kau­matua and kuia.

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand

© PressReader. All rights reserved.