EL SAL­VA­DOR COM­PI­TE CON UBER

IT Now Nicaragua - - The Web -

Des­de el anun­cio del en­cen­di­do tec­no­ló­gi­co en 2018 has­ta la crea­ción de la nue­va app “Va­mos” co­mo nue­vo mo­de­lo de trans­por­te

Newspapers in Spanish

Newspapers from Nicaragua

© PressReader. All rights reserved.