LIV på Mars

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Innhold -

– pla­ne­ten som har vært be­boe­lig

4,5 MIL­LI­AR­DER ÅR SI­DEN DEN Dan­nel­se

Pla­ne­ten Mars blir dan­net sam­ti­dig som de and­re stein­pla­ne­te­ne i sol­sys­te­met.

4,5–4,1 MRD. ÅR SI­DEN Pre­noa­chi­um

En lite kjent pe­rio­de i Mars’ his­to­rie da pla­ne­ten tro­lig ble hardt an­gre­pet av as­te­roi­der.

4,1–3,7 MRD. ÅR SI­DEN Noa­chi­um

Vul­kansk ak­ti­vi­tet for­tyk­ket atmo­sfæ­ren, for­år­sa­ket regn og dan­net da­le­ne og inn­sjø­ene vi ser spo­re­ne etter i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.