Ver­dens na­tur­li­ge un­der­verk

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Innhold -

Bi­sar­re, men vak­re for­ma­sjo­ner vi­ser at Jor­das geo­lo­gi er helt ma­jes­te­tisk.

Ned­re ba­salt

Dis­se la­ge­ne ble dan­net av det førs­te vul­kan­ut­brud­det og er syn­li­ge som fem mør­ke stri­per av stein i klip­pe­ne.

Mange­si­di­ge

De fles­te søy­le­ne er seks­kan­tet, men noen har fire, fem, sju el­ler åtte kan­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.