Rei­sen dit ver­dens­rom­met be­gyn­ner

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Globalt Blikk -

Vir­gin Galac­tics plan­lag­te

reise­bane vil gi pas­sa­sje­re­ne en uten­om

jor­disk opp­le­vel­se.

Opp­stig­ning

VSS Uni­tys opp­stig­ning til

110 kilo­me­ters høy­de tar om­kring 90 se­kun­der, og far­kos­ten når en has­tig­het på 4000 km/t ved hjelp av en hy­brid ra­kett­mo­tor.

Til værs

Whi­teK­nightTwo frak­ter Space Ship Two–VSS Uni­ty til en høy­de på rundt 15 km før de skil­ler lag.

Mikro­gra­vi­ta­sjon

På det høy­es­te punk­tet vil pas­sa­sje­re­ne i SpaceShipTwo opp­le­ve vekt­løs­het og sve­ve opp fra se­te­ne i fle­re mi­nut­ter.

Ned­stig­ning

På vei­en til­ba­ke til Jor­da fol­der SpaceShipTwo ut hale­bom­me­ne for å sik­re en be­ha­ge­lig ned­stig­ning.

Glide­flukt

Sis­te del av rei­sen be­står av en umo­to­ri­sert glide­flukt før rom­fly­et til slutt lan­der trygt hjem­me i rom­hav­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.