Eustress vs. dis­tress

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Er et visst stress­nivå po­si­tivt for ar­beids­ev­nen?

Un­der press

Økt stress, for­ut­satt at det er kon­trol­ler­bart, kan for­bed­re pro­duk­ti­vi­te­ten.

Bryt­nings­punkt

Etter et visst nivå vil for høyt press ha en ne­ga­tiv inn­virk­ning på pre­sta­sjo­nen.

Cel­lers leve­tid

Telo­me­rer blir gr­ad­vis kor­te­re når cel­ler blir eld­re, men stress kan fram­skyn­de pro­ses­sen.

Nøk­ke­len til deg

Kro­mo­so­mer inne­hol­der ge­ne­ne våre. Telo­mer hind­rer dem i å bli tynn­slit­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.