Smerte­dem­per

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Noen men­nes­ker har en mu­ta­sjon i ge­net SCN9A som inn­går i et mo­le­kyl som fin­nes i smer­te­føl­som­me nerve­cel­ler. Uten den­ne de­len kan ikke nerve­cel­le­ne sen­de elek­tris­ke sig­na­ler or­dent­lig, slik at det nes­ten er umu­lig å føle smer­te. Ved å ta tak i den­ne mu­ta­sjo­nen kan man kan­skje ut­vik­le be­hand­lings­me­to­der mot

kro­nisk smer­te.

«Hjerne­styr­ken­de mu­ta­sjo­ner gag­net også våre slekt­nin­ger

ne­an­der­ta­ler­ne»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.