Bein­re­pa­ra­sjon

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Sk­le­ro­se­ren­de beindy­s­pla­si­er er en grup­pe li­del­ser som på­vir­ker opp­sam­lin­gen av mi­ne­ra­ler i knok­le­ne. Hos noen men­nes­ker kan bein­ve­vet bli så hardt at det øde­leg­ger ki­rur­ge­nes red­ska­per un­der be­hand­ling. Stu­di­er av dis­se til­stan­de­ne kan ska­pe grunn­lag for må­ter å be­hand­le pa­si­en­ter med syk­dom­mer som

os­te­opo­ro­se på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.