Øker kuns­ti­ge søt­stof­fer blod­suk­ker­ni­vå­et?

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Søt­stof­fer for­sø­ker å etter­lik­ne suk­ker­sma­ken uten å gi den sam­me ener­gi­en. Noen søt­stof­fer som xyli­tol og sor­bi­tol øker blod­suk­ker­ni­vå­et en smu­le. Dis­se kal­les «næ­rings­gi­ven­de søt­stof­fer». Med kuns­ti­ge søt­stof­fer som as­par­tam er det an­ner­le­des – de gir ikke ener­gi og på­vir­ker ikke blod­suk­ke­ret di­rek­te. Noe forsk­ning an­ty­der at kuns­ti­ge søt­stof­fer har en in­di­rek­te ef­fekt på blod­suk­ke­ret. De an­tas å for­and­re bak­te­rie­flo­ra­en i tar­men, noe som kan på­vir­ke ev­nen din til å kon­trol­le­re blod­suk­ke­ret. Det trengs mer forsk­ning før det kan fast­slås at det fin­nes en slik for­bin­del­se.

Næ­rings­gi­ven­de søt­stof­fer har et visst ka­lori­inn­hold. Det har ikke kuns­ti­ge søt­stof­fer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.