Skott­land med An­net­te Groth

Aftenposten Historie - - HISTORISKE STREKER -

8. – 14. sep­tem­ber 2018

Skott­land er på vel­dig man­ge må­ter et eget land. Med eget par­la­ment, lo­kal­re­gje­ring, stats­kir­ke, flagg og lands­lag i fot­ball. I til­legg en sterk kul­tur med sekke­piper og kil­ter og kjen­te for­fat­te­re. Vi skal stif­te be­kjent­skap med his­to­ri­en gjen­nom hele tu­ren. A-kort­pris fra kr 16.720,-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.