Nor­man­die med Nils Mor­ten Ud­gaard

Aftenposten Historie - - HISTORISKE STREKER -

26. sep­tem­ber – 1. ok­to­ber 2018

I Nor­man­die er spo­re­ne etter de sto­re vei­skil­ler i his­to­ri­en frem­de­les syn­li­ge. Det gjel­der D-da­gen i 1944 og det gjel­der nor­man­ner­nes erob­ring av Eng­land over ka­na­len i 1066. Vi opp­sø­ker min­nes­mer­ke­ne, hø­rer om skjeb­ne­ne, om my­te­ne, om kam­pe­ne. A-kort­pris fra kr 20.400,-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.