Lan­dets elds­te kvin­ne

Aftenposten Historie - - FOR 100 ÅR SIDEN -

«Nor­ges aelds­te kvin­de er vel Be­ret Ot­tens­dat­ter, Mas­ter­vik. Hun er født paa Fin­bak­ken i Kor­gen 17de fe­bru­ar 1817 og bli­ver saa­le­des snart 100 ½ år aar gam­mel. Gam­le Be­ret har al­tid va­e­ret et ar­beid­somt, vel­me­nen­de men­nes­ke med godt hu­mør. Hun har havt udmer­ket hel­bred. Og endnu i sin høie al­der er hun gans­ke le­gems­frisk. Hen­des hu­kom­mel­se er tem­me­lig god, men hør­se­len og sy­net be­gyn­der nu at svig­te. Hun er oppe hele da­gen.» Af­ten­ut­ga­ven

10. juli

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.