Slutt på fyr­stikk­skatt

Aftenposten Historie - - FOR 100 ÅR SIDEN -

«Sta­tens pris­di­rek­to­rat har fun­det at gaa til en be­trag­te­lig re­duk­tion i mak­si­mal­pri­sen for fyr­stik­ker. Hid­til har fyr­stik­pri­sen ved salg fra de­tal­jist til for­bru­ker va­e­ret 42 øre for en pak­ke a 10 aes­ker og 5 øre for en en­kelt aeske. Fra igaar af er dis­se priser slaa­et ned til hen­holds­vis 28 og 3 øre. Det kom­mer som en frugt af, at skat­ten paa fyr­stik­ker er opha­evet.»

Af­ten­ut­ga­ven 16. juli

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.