Deci­mus Bru­tus, 85–43 f.kr.

Aftenposten Historie - - JULIUS CAESAR – REPUBLIKKENS DØD -

Bru­tus var ge­ne­ral, po­li­ti­ker og en fjern fet­ter av Julius Ca­esar. Hans opp­ga­ve på draps­da­gen var å over­be­vi­se en syk Ca­esar om å kom­me til se­na­tet. Han sør­get for at Ca­esar duk­ket opp, selv om det for­sin­ket mø­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.