Til­li­us Cim­ber, 85–42 f.kr.

Aftenposten Historie - - JULIUS CAESAR – REPUBLIKKENS DØD -

Da han kom til se­na­tet, fikk Ca­esar seg fore­lagt en søk­nad fra Cim­ber om be­nåd­ning for hans for­vis­te bror. Da de and­re se­na­to­re­ne sam­let seg rundt dem, grep Cim­ber fatt i Ca­esars kap­pe for å dis­tra­he­re ham.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.