VI TREN­GER DIN HJELP!

Aftenposten Historie - - 75 ÅR SIDEN AKSJON POLARSIRKEL -

WWF vil stop­pe forsøplingen av ver­dens hav

– og vi tren­ger din hjelp! Pro­ble­met er enormt, det er glo­balt, og løs­nin­ge­ne kre­ver mer enn hva hver en­kelt av oss kan gjø­re gjen­nom re­sir­ku­le­ring og av­falls­hånd­te­ring.

Der­for tren­ger vi fle­re fad­de­re som vil va­ere med å støt­te ar­bei­det for å få til de sto­re end­rin­ge­ne

– i Nor­ge og res­ten av ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.