Fra cu­pens barn­dom

Aftenposten Historie - - SPILTE I FIRE TIMER -

Ɂ 1902: Fem lag del­tok i det førs­te nor­ges­mes­ter­ska­pet. Gra­ne fra Oslo vant, som fikk sei­e­ren til­kjent først to år se­ne­re.

Ɂ 1906: Førs­te cup­fi­na­le med kon­ge­li­ge gjes­ter. Kong Haakon og dron­ning Maud tok tu­ren til Gam­le Frog­ner sta­dion.

Ɂ 1909: I fi­na­len mel­lom Odd og Lyn nek­tet Odd-spil­ler­ne å spil­le vi­de­re etter en Lyn-sco­ring de men­te var off­side.

Ɂ 1912: Det måt­te spil­les to cup­fi­na­ler mel­lom Mer­can­ti­le og Fram Lar­vik, for­di Fram Lar­vik had­de brukt en ikke-god­kjent spil­ler.

Ɂ 1916: For førs­te gang i his­to­ri­en ble

fi­na­len spilt i Midt-nor­ge, i Trond­heim.

Ɂ 1917: Cu­pen ble et åpent mes­ter­skap for lag sør for Nord­land. Sam­me år ble fi­na­len for førs­te gang spilt på Vest­lan­det, på Stav­an­ger Sta­dion. Det var også den førs­te fi­na­len som ble spilt på gress.

Ɂ 1919: En ill­sint til­skuer­mas­se stor­met ba­nen i en 2. runde­kamp mel­lom Fred­rik­stad og Ørn Hor­ten – for å ta dom­me­ren.

Ɂ 1921: Skots­ke Ge­or­ge Deans i Oslo­klub­ben Frigg ble den førs­te ut­len­din­gen med norsk cup­mes­ter­skap.

Ɂ 1923: Brann ble cup­mes­ter, som førs­te

lag uten­for Øst­lan­det. Kilde: Sto­re norske lek­si­kon

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.