Vet du det­te?

Aftenposten Historie - - FILMENS HISTORIE -

1. I 1955 ble det opp­tøy­er uten­for Sen­trum kino i Oslo. Hva het fil­men med Poi­tier, og hva het den po­pu­la­ere hit­lå­ten? 2. Hvem over­rak­te Poi­tier Pre­si­den­tens fri­hets­me­dal­je? 3. Nav­net på en san­ger/ skue­spil­ler med noe av den sam­me bak­grun­nen?

4. Ble det noen opp­føl­ger­fil­mer til «Nat­ten er het»? 5. Hvem spil­te for­eld­re­ne til bru­den in spe i «Gjett hvem som kom­mer til mid­dag»?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.