GUDELIGNENDE STA­TUS

Aftenposten Historie - - BENIN – DEN TAPTE BYEN -

I til­legg til å va­ere den høy­es­te po­li­tis­ke auto­ri­tet i sam­fun­net var oba­en også fol­kets ån­de­li­ge le­der. Det ut­vik­let seg ofte en re­li­giøs kult rundt kon­gen, og man­ge av dem hev­det å ha over­na­tur­li­ge kref­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.