Fan­tas­tisk ma­te­ma­tisk kon­struk­sjon

Aftenposten Historie - - BENIN – DEN TAPTE BYEN -

Mens be­sø­ken­de på 1500-tal­let ofte be­skrev by­ens struk­tur som ro­te­te, har den ame­ri­kans­ke ma­te­ma­ti­ke­ren Ron Eglash på­pekt at by­ens ar­ki­tek­tur nøye gjen­tok de sam­me sym­met­ris­ke mønst­re – fra inn­de­lin­gen i dis­trik­ter til ut­for­min­gen av hus, ja til og med de en­kel­te rom i hu­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.