Tur i regn­sko­gens lands­byer

Aftenposten Historie - - BENIN – DEN TAPTE BYEN -

Uten­for by­gren­sen bod­de man­ge men­nes­ker i lands­byer og ryd­nin­ger i jun­ge­len, der de dyr­ket bøn­ner, pep­per og and­re grønn­sa­ker, samt bom­ull. Den frans­ke opp­da­gel­ses­rei­sen­de Rey­naud des Mar­chais be­skrev i 1720-åre­ne hvor ef­fek­tivt jor­den ble dyr­ket, slik at den kun­ne gi tre el­ler fire av­lin­ger i året. På sam­me måte som by­ens for­svars­ver­ker var lands­by­ene også om­rin­get av voll­gra­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.