Kon­ge­lig slott

Aftenposten Historie - - BENIN – DEN TAPTE BYEN -

Slotts­an­leg­get var så stort at det opp­tok en be­ty­de­lig del av hele by­ens are­al. Iføl­ge den ne­der­lands­ke for­fat­te­ren Ol­fert Dap­per var det på stør­rel­se med byen Haar­lem i hjem­lan­det. Palas­set besto av kon­gens re­si­dens, for­skjel­li­ge lo­ka­ler for mot­ta­gel­ser, bo­li­ger for hoff-fol­ke­ne og det kon­ge­li­ge ha­rem. Hoved­byg­nin­gen var kvad­ra­tisk med tak kledd av tre­fli­ser, og på inn­si­den var det fra 1600-tal­let smyk­ket med bronse­pla­ket­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.