Franz Mes­mer 1734–1815, TYSK

Aftenposten Historie - - KVINNELIGE PIONÉRER -

Franz Mes­mer var en ung lege som trod­de at alle syk­dom­mer skyld­tes uba­lan­se i krop­pen i en uni­ver­sell, mag­ne­tisk va­eske som var på­vir­ket av tyngde­kraf­ten. Ved å leg­ge hen­de­ne på pa­si­en­te­ne og be­nyt­te sin vilje­kraft, men­te han at han kun­ne sta­bi­li­se­re den­ne va­es­ken og hel­bre­de de syke.

Kom­po­nis­ten Wolf­gang Ama­deus Mo­zart mis­tet tro­lig to li­ter blod i sin sis­te leve­uke på grunn av årelating.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.