SLANGEOLJE 1800-TAL­LET

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Ki­ne­sisk slangeolje er blitt brukt gjen­nom år­hund­rer. Den la­ges av fet­tet fra vann­or­mer, som inne­hol­der mye omega3-fett­sy­rer og vir­ker mot be­ten­nel­ser. Mid­de­let var mye brukt som medi­sin un­der den ki­ne­sis­ke inn­vand­rin­gen til USAS vest­kyst på 1800-tal­let. I 1893 be­gyn­te Clark St­an­ley å sel­ge et li­ni­ment av slangeolje. Han skar opp klap­per­slan­ger foran pub­li­kum, la dem i ko­ken­de vann og bruk­te fet­tet som steg opp til over­fla­ten. Klap­per­slan­ger har imid­ler­tid mind­re hel­bre­den­de ev­ner enn vannslan­ger. Dess­uten inne­holdt ol­jen han solg­te, bare mi­ne­ral­olje, okse­fett, rød pep­per og ter­pen­tin – med lite el­ler in­gen slan­ge i det hele tatt.

Clark St­an­ley, som kal­te seg «Ratt­le­sna­ke King», fikk en bot på 20 dol­lar for brudd på lo­ven om rene na­e­rings­mid­ler og medi­si­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.