DINITROFENOL 1930-TAL­LET

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

En miks­tur kalt dinitrofenol ble midt på 1930-tal­let mar­keds­ført som slanke­mid­del, og den bi­dro raskt til å øke for­bren­nin­gen. Men si­den stof­fet også ble brukt i spreng­stoff, var kreft­frem­kal­len­de og had­de en stygg, dø­de­lig bi­virk­ning der folk bok­sta­ve­lig talt ble «kokt i hjel» av den økte kropps­tem­pe­ra­tu­ren, var det ikke rart at det for­svant fra mar­ke­det fire år se­ne­re. De som ikke døde, kun­ne få uts­lett, mis­te smaks­san­sen el­ler bli blin­de.

Dinitrofenol ble brukt 100.000 til å be­hand­le året men­nes­ker det førs­te i USA. stof­fet var i salg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.