Kapp­lø­pet tok liv

VEI­EN MOT MÅ­NEN I juli 1969 lan­det de førs­te men­nes­ke­ne på Må­nen. Af­ten­pos­ten His­to­rie tel­ler ned til 50-års­ju­bi­le­et.

Aftenposten Historie - - BADEMOTER ANNO 1957 -

In­te­ri­ø­ret i Apol­lo 1 var full­sten­dig ut­brent. Man­ge end­rin­ger måt­te gjø­res før far­tøy­et kun­ne frak­te men­nes­ker opp i rom­met.

Foto: AP

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.