BYSANTS BLIR FØDT

Aftenposten Historie - - DET BYSANTINSKE RIKE -

Gres­ke bo­set­te­re grunn­la en by på euro­pe­isk side av Bosporusstre­det. Stra­te­gisk plas­sert mel­lom Euro­pa og Lil­le­as­ia blomst­ret Bysants opp, selv om gre­ke­re og per­se­re kjem­pet om det man­ge gan­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.