IKO­NER TILLATES IGJEN

Aftenposten Historie - - DET BYSANTINSKE RIKE -

Etter at øde­leg­gel­sen av re­li­giø­se bil­der, kjent som ikono­klas­men el­ler billedstormen, grep om seg igjen i 814, stan­set kei­ser­in­ne Te­odo­ra, re­gent for sin sønn Mi­kael 3., den­ne prak­si­sen.

Hun ble se­ne­re ka­no­ni­sert som hel­gen for sin inn­sats.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.