PER­MA­NENT SPLITTELSE

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Da kei­ser Te­odo­si­us 1. døde, ar­vet hans søn­ner Ar­ca­di­us og Ho­no­ri­us den øst­li­ge og den vest­li­ge halv­de­len av det ro­mers­ke rike. Im­pe­ri­et skul­le ald­ri bli gjen­for­ent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.