DET ER HELT GRESK

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Kei­ser Hera­k­leios inn­før­te gresk som of­fi­si­elt språk i sty­re og stell.

I nes­te ge­ne­ra­sjon var kjenn­ska­pen til la­tin sjel­den, selv blant de vel­ut­dan­ne­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.