RISIKOSPORT

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Vognløpene var eks­tremt far­li­ge, og kuskene bruk­te der­for verne­ut­styr. Skinn­pu­ter på lå­re­ne og brys­tet var van­lig, sam­men med hjelm av la­er. En skarp kniv var også nød­ven­dig, i til­fel­le tøm­me­ne skul­le vik­le seg inn i hver­and­re og kus­ken måt­te skja­ere seg løs.

Et kob­ber­stikk fra 1500-tal­let vi­ser rui­ne­ne av hippodromen med res­te­ne av den run­de kjøre­ba­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.