KEISERENS PREMIE

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Den sei­ren­de kus­ken mot­tok pre­mi­en fra kei­se­ren. Den besto av et gull­segl, en skjor­te, en hjelm og et silke­bel­te. Ra­cer­kjø­re­rens sei­er var når alt kom til alt, keiserens, og un­der pre­mie­ut­de­lin­gen rop­te folke­meng­den ut sin støt­te til ham. For kus­ken be­tyd­de sei­e­ren at han kun­ne byt­te lag og øke sine inn­tek­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.