TID FOR FEST

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Etter da­gens be­gi­ven­he­ter fei­ret vin­ner­la­ge­ne, el­ler de ut­tryk­te med­fø­lel­se med ta­per­ne. Det var ofte kon­flik­ter mel­lom de uli­ke la­ge­ne og sup­por­ter­ne de­res, for vognløpene frem­met en vol­de­lig gjeng­men­ta­li­tet, ikke ulik fot­ball­pø­be­lens opp­tre­den i dag. Der­for er­k­la­er­te his­to­ri­ke­ren Pro­ko­pios (ca. 500–ca. 565) vogn­kapp­lø­pe­ne for «syk­dom i sje­len».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.