06 Do­gen Dan­dol­os grav

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Hagia Sofia var opp­rin­ne­lig en gresk-or­to­doks kir­ke. Så kom det fjer­de kors­to­get, le­det av ve­ne­zia­ne­re i 1204, som ra­ser­te Konstan­ti­no­pel og gjor­de kir­ken ka­tolsk, inn­til by­san­ti­ner­ne kom til­ba­ke i 1261. I 1453 gjor­de otto­ma­ne­ne den om til mos­ké, som den for­ble inn­til 1934, da grunn­leg­ge­ren av den tyr­kis­ke re­pub­lik­ken Mus­ta­fa Ke­mal Atatürk be­stem­te at den skul­le va­ere mu­se­um. Som en på­min­nel­se om kors­to­get lig­ger Dan­dolo, den 41. do­gen av Ve­ne­zia, be­gra­vet her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.