05 Kei­ser­lig styr­ke

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Fire 17 me­ter høye søy­ler av por­fyrmar­mor ba­erer hver halv­kule. I lik­het med ro­mer­ne før dem sat­te de by­san­tins­ke kei­ser­ne pris på den­ne ty­pen mar­mor, del­vis for­di den var sjel­den, men også for­di den var lil­la – den kon­ge­li­ge far­ge. Men por­fyr er kjent for å sprek­ke un­der press, så søy­le­ne i ba­si­li­ka­en måt­te for­ster­kes med bronse­kra­ver. Søyle­ho­de­ne, el­ler ka­pi­tele­ne, har kei­ser Justi­ni­ans mono­gram inn­ris­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.