07 Det størs­te tem­pel noen­sin­ne

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Den dag i dag blir man mål­løs når man står un­der den enor­me, gam­le kup­pe­len med en his­to­rie som spen­ner over man­ge år­hund­rer. Den by­san­tins­ke kei­se­ren Justi­ni­an ord­la seg slik da han sam­men­lig­net byg­get med Bi­be­lens førs­te tem­pel i Je­ru­sa­lem: «O Salo­mo, jeg har over­gått deg!»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.