08 Kei­ser­dø­ren og Noahs ark

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Den­ne syv me­ter høye dø­ren av eik og bron­se – den størs­te i Hagia Sofia – var opp­rin­ne­lig re­ser­vert for Justi­ni­an og hans føl­ge. By­san­tins­ke kil­der hev­det at tre­et var hen­tet fra Noahs ark. En mo­sa­ikk over dø­ren fra 800el­ler 900-tal­let vi­ser kei­ser Leo 6. som bøy­er seg i re­spekt for Kris­tus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.