ELITEKRIGERE

VI­KIN­GER TIL LEIE

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Ba­sil­eios 2., by­san­tisk kei­ser i det ma­ke­dons­ke dy­nas­ti, opp­ret­tet sin va­e­ring-gar­de i 988 for å knu­se et opp­rør. Styr­ken besto av kri­ge­re fra Rus, etter­kom­me­re etter vi­kin­ge­ne som had­de slått seg ned i det som nå er Russ­land og Ukrai­na. Noen vir­ke­li­ge vi­kin­ger tjen­te også i den by­san­tins­ke styr­ken, for ek­sem­pel Ha­rald Hård­råde, som var va­e­ring-le­der før han ble kon­ge i Nor­ge fra 1046 til 1066. Med ti­den ut­vik­let gar­den seg fra en ban­de ure­gjer­li­ge lei­e­sol­da­ter til en lo­jal elite­styr­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.