LIVVAKTER

KEISERENS SKJOLD

Aftenposten Historie - - GJENNOM HISTORIEN -

Va­e­rin­ge­ne var langt mer enn slotts­vak­ter; de ble satt inn som full­ver­di­ge an­greps­styr­ker i kon­flik­ter over hele det øst­ro­mers­ke rike. En­ten de gikk i front og be­skyt­tet kei­se­ren el­ler ut­gjor­de ba­ga­sje­kon­voi­en, om de var på ha­vet el­ler på bryst­ver­net un­der de man­ge be­lei­rin­ge­ne av Konstan­ti­no­pel, fikk gar­den bruk for sine vå­pen og de run­de skjol­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.