Slapp unna suk­ker­av­gif­ten ved å ste­ke god­te­ri­et i ov­nen.

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Hval er en fab­rikk som la­ger sjo­ko­la­de og god­te­ri. Nå har de be­gynt å lage va­rer som de slip­per å be­ta­le suk­ker­av­gift for, som man­delsten­ger. De ste­ker man­delsten­ge­ne litt i ov­nen. Da kan de kal­le man­delsten­ge­ne for ka­ker i ste­det for god­te­ri – og slip­per da å be­ta­le av­gift.

Mar­si­pan­hva­ler

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.