Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Riks­dags­valg: Det sam­me som stor­tings­valg i Nor­ge. Da be­stem­mer fol­ket hvem som skal sit­te i Riks­da­gen.

Re­gje­ring: De po­li­ti­ker­ne som sty­rer et land.

Blokk: Un­der valg snak­ker man ofte om «blok­ker». Det vil si at fle­re par­ti­er går sam­men om å sam­ar­bei­de – og at de vil dan­ne re­gje­ring sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.